002005 - Gyp PP-R

I pershtatshem per te gjitha instalimet e ujit te pijshem te ngrohte dhe te ftohte dhe sistemet e ngrohjes.

I prodhuar nga PP-R.
Lidhje me elementet percjellese me metoden e saldimit me shkrirje.
I sigurt per furnizim me uje te pijes.
Temperatura e operimit: -20° deri 95°.

Prodhuesi: Vokshi Commerce

Shteti: Kosove