001058 - Unaze shtrenguese e gjysem lidheses

Pajisje për gypa nga Polietileni.

Unazë e brendshme e gjysëm lidhëses që shërben për të shtrënguar gypin.

Prodhuesi: Itap

Shteti: Itali

Dimensioni
1/2" x 20
3/4" x 25
1" x 32
1"1/4 x 40
1"1/2 x 50
2" x 63
2"1/2 x 75
3" x 90
4" x 110