tel: +381 (0) 39 432 982
mob: +377 (0) 45 599 900
email: office@vokshi.com

Pejë:
Mehmet Akif Peja, 45, 30000 Peje, Kosove

Prishtine:
Magjistrala Fushe Kosove - Prishtine, Lagja Apollonia, pn.