Vokshi Commerce

Ndërmarrje tregtare dhe prodhuese, e cila vepron në Republikën e Kosovës që nga viti 1989, merret me prodhimin e gypave:

    - HDPE
    - PEX 
    - PP

dhe me shitjen e elementeve sanitare dhe materialeve për instalimet e:

    - ujit
    - kanalizimit
    - ngrohjes qendrore
    - ventilimit
    - klimatizimit